Sammanställningar från kursvärderingar gjorda i KURT, föregångaren till Evaliuate

Summaries for course evaluations done in KURT, the progenitor to Evaliuate

Bläddra utifrån/Browse through...